Overslaan en naar de inhoud gaan
privacy policy

Privacy policy

Astrix verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacy policy. Heeft u vragen of opmerkingen over ons beleid, richt u deze aan het adres privacy@astrix.be.

Indien u een beroep doet op onze website, verleent u impliciet toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken zoals onderstaand wordt omgeschreven. Astrix behoudt zich het recht om deze privacy policy te allen tijde aan te passen. Substantiële wijzigingen worden gemeld aan diegenen wiens persoonsgegevens werden verwerkt.

 

DOEL VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Astrix verzamelt uw persoonsgegevens om u een veilige en optimale gebruikservaring te bieden op onze website, alsook een betere dienstverlening. De gegevens worden aangewend voor intern beheer van klanten- en leveranciersadministratie. Dit met betrekking tot het opvolgen van bestellingen, facturatie, marketingdoeleinden en gepersonaliseerde reclame.

Wie?
De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik. De gegevens worden niet verkocht of doorgegeven aan derden.

Hoelang?
De persoonsgegevens worden bewaard zolang deze nodig zijn om de vooropgestelde doelen te halen. Wanneer deze zijn voldaan, worden de gegevens verwijderd uit onze databank of indien u uw recht tot verwijdering uitoefent.

Wat?
Astrix verzamelt en gebruikt enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor de vooropgestelde doeleinden. Hieronder volgt een niet-exhaustieve opsomming van de mogelijke persoonsgegevens die worden verwerkt:
* voor- en achternaam
* adres, postcode, plaats en land
* mailadres
* telefoonnummer
* bedrijf dat wordt vertegenwoordigd
* IP-adres

U heeft te allen tijde het recht op inzage van de persoonsgegevens en kan ze aanpassen indien onjuist of onvolledig, ze laten verwijderen, de verwerking ervan beperken en bezwaar maken tegen de verwerking. Daarnaast heeft u het recht om de aan Astrix verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en/of deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

U kan uw rechten uitoefenen door een e-mail te verzenden naar het volgende mailadres: privacy@astrix.be. Deze beantwoorden wij zo snel mogelijk.

Klacht
Indien u niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.